IHDI kombinuje průměrné úspěchy země ve zdravotnictví, vzdělávání a příjmech s tím, jak jsou tyto úspěchy rozděleny mezi obyvatelstvo země „diskontováním“ průměrné hodnoty každé dimenze podle její úrovně nerovnosti. IHDI je tedy průměrná úroveň lidského vývoje citlivá na distribuci. Dvě země s různým rozdělením úspěchů mohou mít stejnou průměrnou hodnotu HDI. Při dokonalé rovnosti se IHDI rovná HDI, ale klesá pod HDI, když nerovnost stoupá.

rozdíl mezi IHDI a HDI je cena lidského rozvoje nerovnosti, také nazývaná-celková ztráta lidského rozvoje v důsledku nerovnosti. IHDI umožňuje přímou vazbu na nerovnosti v rozměrech, může informovat politiky směřující ke snižování nerovnosti a vede k lepšímu pochopení nerovností napříč populací a jejich příspěvku k celkovým nákladům na lidský rozvoj. Nedávná míra nerovnosti v HDI, koeficient lidské nerovnosti, se vypočítá jako nevážený průměr nerovnosti ve třech rozměrech. Pro více informací o výpočtu, viz technické poznámky.

Ihdi se počítá pro 152 zemí.

Posted on

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.