má tento dodavatel zastřešení příslušné licence pro vaši komunitu? Každá komunita má jedinečnou sadu kódů a stanov, které renomovaná společnost musí respektovat. Požádejte o písemný důkaz, že dodavatel je v souladu.

má odpovídající pojištění? To je tak důležitá otázka. Trvejte na tom, abyste viděli doklad o odpovědnosti dodavatele a pojištění náhrady pracovníka. Také se ujistěte, že pokrytí zůstane v platnosti po celou dobu trvání vašeho projektu.

má podnikání dodavatele zastřešení uspokojivý záznam u místního úřadu pro lepší podnikání? Zkontrolujte to online předem, pak se zeptejte přímo, když se setkáte. Pokud řekne „ano“ a vy jste předem zjistili něco jiného, může existovat rozumné vysvětlení nebo by to mohla být červená vlajka, pokud jde o poctivost.

je tento pokrývač ochoten písemně uzavřít všechny dohody, záruky a ujednání? Je ve vašem nejlepším zájmu trvat na písemném návrhu, který podrobně popisuje SPECIFIKACE práce a práce, přibližná data zahájení a dokončení, všechny náklady na projekt (práce, materiál, daně atd.), platební podmínky a další položky, o kterých jste mohli diskutovat, jako je ochrana určitých prvků krajiny během práce.

investuje dodavatel zastřešení do průběžného vzdělávání své posádky? Ujistěte se, že každý dodavatel zastřešení, který si vyberete, dělá školení, stejně jako zdraví a bezpečnost pracovníků, prioritou. Střešní materiály a jejich správná instalace se neustále mění, zejména s ohledem na otázky životního prostředí. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví jsou také často aktualizovány, tak zajistit, že dodavatel najmete udržuje své zaměstnance na vrcholu všech nejnovější vývoj.

nejlepší, nejúspěšnější střešní dodavatelé se zavázali a investují do průběžného vzdělávání, školení a rozvoje svých zaměstnanců.

má dodavatel zastřešení nějaké profesionální vztahy? Například většina výrobců střešních šindelů-včetně IKO-má speciální programy pro kvalifikaci, že účastníci byli vyškoleni, pokud jde o jejich produkty a instalaci. Najděte dodavatele IKO ROOFPRO® ve vašem okolí pro více informací.

komunikační dovednosti

jasná komunikace je zásadní pro úspěch každého projektu. Vy a váš dodavatel zastřešení musíte být schopni dobře spolupracovat. Na oplátku musí být schopen sdělit své obavy a přání své posádce. Zde je několik otázek, které si můžete položit, během prvního setkání.

je tento dodavatel zastřešení aktivním posluchačem? Opravdu slyší, co říkáte? Jedním ze způsobů, jak to zjistit, jsou následné otázky, které žádá o objasnění nebo shrnutí toho, co jste právě řekli.

je s ním snadné mluvit? Někdy lidé dávají jasně najevo, že určité předměty jsou mimo hranice. Žádný seriózní pokrývač se zdá být uražen, když se zeptáte na kvalifikaci, posudky, pojištění nebo jiné otázky, které jsou pro vás důležité.

co říká jeho řeč těla? Odhaduje se, že přes 90 procent naší komunikace je neverbální. Skutečné úsměvy a dobrý oční kontakt jsou snadné signály, ale také věnujte pozornost gestům rukou a těla, která mohou být otevřená nebo zavřená. Věřte svému střevu, pokud máte pocit, že něco může být vypnuto.

jsou jeho písemné materiály Profesionální? Jak bylo uvedeno výše, je důležité získat určité informace písemně, takže se pozorně podívejte na to, jak píše svou nabídku nebo návrh. Je jeho jazyk podrobný a jasný, nebo jeho věty nedávají smysl? Veškeré papírování, prodejní brožury atd. představuje by měl vypadat profesionálně.

jak mluví o svých zaměstnancích a klientech? Zeptejte se ho na projekt, který nešel tak dobře, jak se očekávalo, a co udělal, aby vyřešil jakékoli problémy. Je to obrovská červená vlajka, pokud si dodavatel zastřešení stěžuje, omlouvá se nebo tvrdí, že minulí klienti vznesli nepřiměřené požadavky. Mluví pozitivně a má servisní myšlení?

Posted on

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.