definition: värdepapper som hålls till förfall är investeringar som ledningen avser att behålla under investeringens livstid och inte sälja innan de förfaller eller löper ut.

Vad betyder värdepapper som hålls till förfall?

när ett företag köper aktier eller skuldebrev som investeringar finns det flera olika sätt att redovisa dem beroende på vilken typ av säkerhet de är. Revisorer skiljer inte riktigt mellan skuld-och aktierelaterade värdepapper för investeringsklassificeringar med undantag för värdepapper som hålls till förfall.

alla värdepapper ses helt enkelt som investeringar. Revisorer skiljer mellan investeringar baserat på vad ledningen planerar att göra med investeringarna. Det finns tre olika kategorier av investeringar baserade på ledningens förmågor och avsikter: handel, tillgänglig för försäljning och hålls till förfall.

Lägg märke till att ledningen inte bara kan tänka sig att göra något med en säkerhet. De måste faktiskt ha förmågan att agera på sina avsikter. Med andra ord, om ledningen hävdar att de vill sälja sina aktier, måste de faktiskt ha en marknad och förmåga att sälja dem för att klassificera aktierna som handel.

exempel

handel och tillgängliga för försäljning värdepapper är skuld-eller aktierelaterade värdepapper som ledningen avser att sälja eller handla i framtiden. Värdepapper som hålls till förfall är å andra sidan endast skuldebrev. Detta beror på att aktier inte har ett förfallodatum. Lager mognar inte. Skuldebrev som obligationer mognar någon gång i framtiden. En säkerhet som hålls till förfall är en skuldsäkerhet som ledningen avser att hålla fast vid under den mognar. Med andra ord, om ett företag köper en 10-årig obligation och ledningen avser att behålla den i 10 år, skulle denna obligation klassificeras som en säker löptid.

värdepapper som innehas till förfallodagen redovisas som långfristiga tillgångar till upplupet anskaffningsvärde om de inte förfaller inom ett år. Om förfallodagen är ett år eller mindre redovisas värdepapper som innehas till förfall som omsättningstillgångar.

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.