hur lång tid tar slip och fall bosättningar? I New York slip och fall olyckor är en av de vanligaste personskada olyckor som inträffar. De äger rum överallt och hela tiden. Ibland äger de rum i andra människors hem, medan du är inne i butiken, på trottoaren på väg till postkontoret, utanför parkeringsplatsen medan du går in i butiken och nästan var som helst.

New York Slip och Fall advokater gratis konsultation

eftersom halk-och fallolyckor kan vara förödande kan man ofta bli förvirrad och orolig. Är din skada värd att stämma för? Hur lång tid tar det för din slip – och fallskada att lösa sig? I den här artikeln ska vi ta upp följande:

 • hur lång tid tar Slip and Fall bosättningar?
 • Vad ska man göra efter Slip och fallolycka ?
 • klagomålet i Slip och Fall fall
 • besvara klagomålet i Slip och Fall fall
 • efterfrågan brev för Slip och Fall skada anspråk
 • Discovery fas i en Slip och Fall rättegång
 • Pretrial motioner och depositioner I Slip och Fall fall
 • Slip och Fall avvecklingsprocess eller medling
 • rättegång för slip-och fallolyckor
 • samla dom eller överklaga efter en slip and Fall-rättegång
 • bonus: Vad ska du göra om du glider och faller på jobbet?
 • FAQ
 • vad kan en Slip and Fall advokat göra för mig?

hur lång tid tar Slip och Fall bosättningar?

en halka och falla olycka, eller vad som ibland kallas en personskada (PI), kan orsaka enorm stress för dig själv och nära och kära. Inte bara måste du ta itu med den fysiska skadan själv och medicinska räkningar, men du kan upprätthålla förlorad inkomst, någon typ av funktionshinder, och du kanske inte vet det första på vad man ska göra. Med sådana frågor att tänka på, du kanske frågar dig själv hur lång tid tar ett fall och fall i NY?

varje slip-och fallfall är annorlunda och varje individ som upprätthåller en slip-och fallolycka har sin egen unika uppsättning fakta. Det finns dock två huvudfaktorer för att bestämma hur lång tid en slip-och fallavveckling kan ta.

den första faktorn är ansvar. Bara för att du glider och faller på någon annans egendom betyder det inte automatiskt att fastighetsägaren är ansvarig. Det måste finnas någon form av rättslig försummelse inblandade, vilket innebär att fastighetsägaren måste ha antingen gjort något fel eller misslyckats med att göra något rätt som bidrog till din olycka. Till exempel uppstår en av de vanligaste slip-och fallskadorna när någon glider på något halt ämne. Som skadelidande, för att bevisa vårdslöshet, måste du bevisa att ägaren visste eller borde ha känt till det hala ämnet för att bevisa ansvar, och att det hala ämnet är ett tillräckligt farligt tillstånd för att ungefär ha orsakat din olycka.

även om detta kanske låter enkelt nog att bevisa, är det inte. till exempel, vad händer om en annan kund spiller läsk på butiksgolvet och fem minuter senare, du faller och glider på den och blir skadad? Enligt detta scenario kanske ägaren till butiken inte är lika ansvarig eftersom de inte hade rätt meddelande för att kunna rengöra spillet. Detta står i kontrast till ett annat scenario där en annan kund spiller läsk på butiksgolvet, och det stannar på golvet i ungefär en timme, och ingen butiksanställd stör att städa upp ämnet. I det här scenariot är ägaren definitivt mycket mer ansvarig eftersom de hade mer tid och märker att städa upp läsken.

den andra faktorn är skador, vilket betyder hur skadad du är. Skador består av medicinsk behandling, förlorade löner och permanent funktionshinder. I allmänhet, ju mer medicinsk behandling du har fått och ju högre dina räkningar är, teoretiskt, desto mer skador du har lidit.

återigen är både ansvar och skadestånd avgörande för hur lång tid en slip-och fallolycka kommer att ta.

Vad ska du göra om du glider och faller på jobbet? Om du glider och faller på jobbet, eller om du har någon form av skada på jobbet för den delen, då istället för att ha en ansvarsolycka, har du en potentiell arbetstagares ersättningskrav. I en arbetstagare ersättningskrav, igen, bevisa skador och ansvar är nyckeln för att avgöra hur länge en slip och falla olycka på arbetsplatsen fallet kommer att pågå.

Vad ska man göra efter Slip och fallolycka?

liksom alla rättsfall är det bästa sättet att säkra högsta möjliga lösning genom att ha bevisen. Följaktligen, ju mer du dokumenterar slip-och fallolyckan, desto bättre blir ditt fall. Det första du vill göra är att fylla i en slip and fall incident report, om du kan. Detta är särskilt viktigt om glidning och fall inträffade i en butiksinställning. Genom att fylla i en incidentrapport rapporterar du officiellt skadan till butiken. Butiken kommer då att göra incidentrapporten till sitt försäkringsbolag, som fungerar som meddelande till försäkringsbolaget om din slip-och fallskada.

det andra du vill göra omedelbart är att ta glid-och fallbilder. Genom att dokumentera var och hur du föll hjälper du till att fastställa ansvar gentemot fastighetsägaren. Du kanske också vill ta bilder av vittnen och få deras kontaktuppgifter. Detta kommer inte bara att göra det lättare för dig när du försöker sätta ihop din vittneslista, men hjälper dig att bevisa ansvar.

New York Slip och Fall advokater gratis konsultation

det tredje du vill göra är att stämma för slip och fallskada. För att göra det är det bäst att kontakta en erfaren slip-och falladvokat för att bäst utvärdera ditt ärende och vad dina chanser är att lyckas få ersättning för din skada.

klagomålet i Slip-och fallfall

följande är en kort översikt över slip-och fallprocessen . När du är klar med att behandla dina skador och har nått maximal medicinsk förbättring, eller MMI, är det första steget att skicka ett klagomål eller ”efterfrågan” – brev om vad du ber om. Detta brev kommer att dokumentera teorin om ansvar mot svaranden, och kommer också att diskutera dina skador som du söker. Försäkringsbolaget kommer då att svara på ditt brev.

om förhandlingarna misslyckas och du inte kan nå en uppgörelse i godo, sedan nästa steg är att fortsätta med en slip och falla klagomål och fil kostym i domstol. Även om du tekniskt kan få ett provslip och fallklagomål på internet och försöka hantera ärendet själv, är det inte klokt och rekommenderas definitivt inte. Att utarbeta ett väl utformat klagomål kan vara svårt. Ett saknat ord eller stycke kan påverka hela ditt ärende och hela ärendet kan kastas ut på svarandens förslag att avvisa. Följaktligen bör du kontakta en erfaren personskadeadvokat direkt och särskilt om du planerar att lämna in kostym i domstol.

besvara klagomålet i Slip-och fallfall

när klagomålet har lämnats in måste svaranden svara på slip – och fallklagomålet inom 20 dagar från mottagandet av klagomålet. Detta är i form av ett skriftligt svar. Om det finns en fråga om slip och fall ansvar eller slip och fall vårdslöshet, svaranden kommer att ange som sådan i sitt svar.

efterfrågan brev för Slip och Fall skada fordran

innan ansökan kostym eller, åtminstone, omedelbart efter ansökan kostym, du, som käranden, kommer att vilja lämna in en slip och fall efterfrågan brev till svarandens försäkringsbolag. Vad detta består av är ett kravbrev för skada som hävdar att du är skadad, att det är svarandens fel och vad söker du eller ”kräver” som ersättning för dina skador.

återigen kommer kravbrevet att ta upp en beskrivning av hur olyckan inträffade, teorin om ansvar mot svaranden och sedan de skador du söker för din smärta och lidande. Skador består av medicinsk behandling, medicinska räkningar, förlorade löner och permanent funktionshinder, så ju mer bevis du kan ge av dessa faktorer, desto högre blir din bosättning teoretiskt.

Discovery Phase I en Slip and Fall rättegång

när kostymen är inlämnad i domstol och svaranden har svarat på ditt klagomål är nästa steg i rättsprocessen vad som kallas discovery. Discovery är ett förfarande före rättegången i en rättegång där varje part, genom civilprocesslagen, kan få bevis från den andra parten eller parterna med hjälp av upptäcktsanordningar som en begäran om svar på förhör, begäran om framställning av handlingar, begäran om antagning och deponering. Upptäckt kan erhållas från icke-parter som använder stämningar.

i New York inkluderar upptäcktsprocessen slip och fall förhör. Interrogatories är skriftliga frågor som den ena sidan ställer den andra för att lära sig mer om den andra sidans fall, position och potentiella styrkor och svagheter. Som sådan, Det finns slip och fall förhör till käranden och det finns slip och fall förhör till svarande. Både käranden och svaranden måste sedan svara på varandras förhör.

några exempel på förhörsfrågor kan inkludera om offret hade varit på någon medicin inom 24 timmar före olyckan, om offret bär glasögon och vad deras vision är, eller hur ofta gör butiksanställda kartlägga butiken och leta efter potentiella faror, såsom vatten på golvet. Förhör kan också innehålla ekonomisk och medicinsk information, som kanske inte är lättillgänglig, vilket därför kommer att påverka den genomsnittliga tiden för slip och fallfall .

dessa svar på förhören leder sedan till en undersökning före rättegången (EBT), eller mer allmänt känd som en deponering.. Vid en undersökning före rättegången kommer parterna att ge svurit vittnesbörd i form av frågor och svar som ges inför en domstolsreporter. Syftet med undersökningen är att den andra parten ska upptäcka detaljerna i fordran.

Pretrial motioner och depositioner I Slip och Fall fall

som diskuterats ovan, efter de skriftliga förhör har slutförts, nästa vanligaste steget är att göra slip och fall nedfall genom att deponera en slip och fall käranden. Under deponeringsfasen får svaranden fråga käranden vilken fråga de vill ha, vilket vanligtvis baseras på de förhör som käranden hade svarat på. Om ärendet går till rättegång och klagandens vittnesbörd skiljer sig från det vittnesbörd som lämnades under upptäckten, kan svaranden sedan anklaga klaganden och visa att de inte är trovärdiga eller att deras vittnesbörd är inkonsekvent. På samma sätt kan käranden göra samma sak och åtala svaranden om deras vittnesbörd också är annorlunda. Eftersom depositioner är så viktiga att de går mot riksrätt, är det viktigt att du talar med en erfaren personskada advokat innan din deposition. Innan din deponering kan din advokat granska typiska deponeringsfrågor för slip-och fallolyckor och ge dig en personlig glidning och fallavsättning så att du vet vilka typer av frågor försvarsadvokaten kommer att nollställa in på.

New York Slip och Fall advokater gratis konsultation

efter depositionerna kanske du frågar, ” hur länge efter en deposition löser fallet?”Återigen är varje fall annorlunda, men nästa steg innebär vanligtvis fler förhandlingar och sedan pretrial motioner. Svaranden kommer ibland lämna in en motion för att avfärda din slip och fall fall eller lämna in en motion för sammanfattande dom. Båda dessa motioner involverar teorin att förutsatt att fakta är sanna, kärandens juridiska teori om ärendet har inget vatten och därför ska svaranden vinna. Dessa pretrial motioner innebär ofta mycket noggrant utformade juridiska argument och så erfarenheten av en effektiv slip och fall advokat kommer att krävas.

Slip-och Fallavvecklingsprocess eller medling

ett annat steg i slip-och fallavvecklingsprocessen är medling. Medling är ett förfarande där parterna diskuterar sina tvister med hjälp av en utbildad opartisk tredje person som hjälper dem att nå en lösning under medling, båda sidor kommer att vara i separata rum och en oberoende medlare kommer att försöka arbeta med både svarande och kärande för att försöka komma fram till en ömsesidig kompromiss.

medling används ofta som en sista utväg i tidslinjen slip and fall settlement. När du diskuterar tidslinjen kanske du frågar hur mycket är mitt slip and fall-fall värt? Hur mycket kan du få i en slip and fall olycka? Återigen, eftersom varje fall är annorlunda, är det svårt att med noggrannhet ange den genomsnittliga slip-och fallavvecklingen och exakt hur mycket du kommer att få. De faktorer som ska beaktas är dina skador och ansvar. Ju bättre dina skador och ansvar, desto högre bör din uppgörelse vara.

rättegång i en Slip-och fallolycka

när du har lämnat in din slip-och fallprocess är nästa steg i slip-och fallavvecklingsprocessen att försäkringsbolaget automatiskt kommer att anställa en försvarsadvokat för att försvara sin position och lämna in ett svar på ditt klagomål. Försvarsadvokatens jobb är att försvara slip-och fallfall. För att göra det kommer de att argumentera mot ditt ansvar och dina skador genom att komma med ett antal argument. De kan till exempel argumentera för att behandlingen du fick inte kom från slip och fall, men att det var existerande i naturen. Eller de kan argumentera mot ansvar och argumentera för vad som vanligtvis kallas det ”öppna och uppenbara” försvaret genom att slip och fall som du upplevde kunde ha undvikits eftersom det var så öppet och uppenbart.

i de flesta fall-och fallolyckor uppnås en uppgörelse mellan parterna. Följaktligen är andelen personskadefall som går till rättegång mindre vanligt, men det är en möjlighet att du bör förbereda dig för.

samla dom eller överklaga efter en Slip and Fall rättegång

när målet prövas, juryn eller domaren kommer att fatta ett beslut om eventuella skador du kan tilldelas. Om du nekas ersättning, i New York, har du 30 dagar att överklaga. Om du tilltalar din kostym, vill du prata med en erfaren personskadeadvokat. När du bestämmer vem du ska anställa, vill du undersöka hur många personskadebedömningar de har vunnit, hur många slip-och fallfall de vann och hur mycket ersättning för slip-och fallskador de har fått för sina kunder.

på baksidan, om domaren eller juryn ger Dig ersättning, beroende på vem svaranden är, kan du behöva gå till domstol bara för att samla på domen. Om du till exempel får ersättning, men svaranden inte har någon försäkring, kan du behöva ta svaranden tillbaka till domstolen för att kunna samla in domen. Du gör detta genom att gå igenom discovery för att ta reda på vilka tillgångar de har och eventuellt garnera sina löner. Återigen bör du rådgöra med en erfaren personskadeadvokat om du befinner dig i denna situation.

Bonus – Vad ska du göra om du glider och faller på jobbet ?

om du glider och faller på jobbet, kan du stämma? Kan jag ansöka om en olycka på jobbet? Till skillnad från en ansvars-och fallolycka, där du måste bevisa att fastighetsägaren där du föll är juridiskt ansvarig, om du glider och faller på jobbet, skulle du då vara berättigad till arbetstagarersättningsförmåner enligt ny workers compensation laws, och du skulle inte heller behöva visa att din slip och fall var din arbetsgivares fel.

New York Slip och Fall advokater gratis konsultation

genom att skada dig själv på jobbet, oberoende av din arbetsgivares försumlighet, skulle du ha rätt till arbetstagarersättning. I dessa typer av fall, du vill prata med en advokat för slip och fall fall som specialiserat sig på arbetstagarnas ersättning.

FAQ: Slip och Fall frågor

hur lång tid tar slip and fall bosättningar?

varje slip och fall olycka har sin egen unika uppsättning fakta och omständigheter. Varje skada är annorlunda och varje offers behandling och smärta och lidande är annorlunda. Följaktligen bevisar de faktorer som påverkar hur lång tid en uppgörelse kan ta ansvar och skadestånd. Ju större ditt ansvar och skador, desto snabbare kommer din lösning att vara, desto lättare blir det att bevisa ditt fall.

hur länge efter en slip och fall kan du stämma?

i New York, preskriptionstiden, eller den tid du måste lämna in kostym, är tre år från slip-och falldatumet. Men om din svarande är en statlig enhet, är preskriptionstiden ett år och 90 dagar, och där du har 90 dagar från olycksdatumet för att ge regeringen ett meddelande om fordran.

hur man lämnar in ett slip and fall-fall ?

hur fil slip och falla rättegång? När du har skadats vill du omedelbart fylla i en rapport om slip and fall incident, ta bilder av din slip and fall och sedan söka medicinsk behandling. När du är klar med att behandla, vill du skicka in ett efterfrågebrev till försäkringsbolaget. Om du inte kan lösa, du vill väcka talan i domstol. Självklart vill du göra detta under ledning av en erfaren slip and fall advokat.

gör de flesta slip och fall fall lösa utanför domstol?

ja, de flesta slip och fall fall lösa utanför domstol. Om dina skador och ansvar är tillräckliga nog, är chansen att försäkringsbolaget vill bosätta sig med dig större.

vad är den genomsnittliga avvecklingen för slip och fall?

eftersom varje olycka är annorlunda är det svårt att säga att det finns en genomsnittlig uppgörelse. Återigen, ju högre dina skador och större bevis eller fakta som visar din teori om ansvar, desto bättre blir avvecklingen.

måste du betala dina medicinska räkningar från en personskada uppgörelse?

ja, i allmänhet tas dina medicinska räkningar ur din slip och fall bosättning. Du har alltid möjlighet att inte betala dina medicinska räkningar eller bara betala de medicinska leverantörerna en del av räkningarna, men det är upp till dig hur du spenderar din bosättning. Men om en medicinsk lien finns på filen, har du inget annat val än att ta itu med lien. En medicinsk lien är en laglig rätt som hävdar att innan några pengar sprids, måste den lien först åtgärdas.

hur lång tid tar det att få en lösning från en rättegång?

hur lång tid tar slip and fall bosättningar? Att få en uppgörelse bildar en rättegång och hur lång tid det tar beror på hur bra ditt ansvar är att du kan bevisa och hur bra dina skador är. Ju större ansvar och skador, desto tidigare kan du få en lösning.

hur många fall och fall går till rättegång?

majoriteten av slip-och fallfall går inte till rättegång och slutar lösa sig. Att gå till rättegång är dyrt och tidskrävande, för båda sidor, och rättegång ses ofta som en sista utväg.

vad kan en Slip and Fall advokat göra för mig?

erfarna slip och fall advokater förstå slip och fall olycka avvecklingsprocessen, lagen och approximera vad ditt fall kan vara värt. Med denna information, de har möjlighet att försvara, förhandla, påskynda, och hjälpa till att få en bra slip och fall olycka uppgörelse. När det gäller att välja Personskada advokater, måste du diskutera ditt fall med en kompetent och erfaren slip och falla advokat för att diskutera hur man bäst fullfölja din olycka.

en kvalificerad slip och fall olycka advokat från Law Office of Yuriy Moshes kommer att ha kompetens, kunskap, och erfarenhet för att göra detta. Dessutom erbjuder de en gratis konsultation. De hjälper offren i New York City-området inklusive alla dess stadsdelar (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx och Staten Island) samt norra New Jersey, Long Island och Upstate New York.

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.