har du någonsin undrat hur en liten liten insekt som ett bi någonsin kunde fylla en burk honung? Om det bara var ett bi skulle det vara en mäktig uppgift men arbetet delas av tusentals bin och är ett bra exempel på vad som kan uppnås genom en samordnad insats. Tänk på det när det gäller människor som skapar något som en pyramid.

en burk honung väger 454 gram och ett bi kan bära cirka 0,04 gram nektar. Men nektar är bara cirka 40% socker och honung måste vara cirka 80% socker så biet bär faktiskt bara cirka 0,02 gram honung på varje resa.

nu hur många bin skulle vi behöva fylla en burk honung? Svaret är 454/0. 02 gram vilket motsvarar =

22 700 resor krävs för att fylla en enda burk honung.

detta låter imponerande nog men naturligtvis gör en koloni av bin inte bara en burk honung. Under året kommer drottningen att producera mellan 100 000 och 200 000 bin som vardera spenderar mellan 10 och 20 dagar på att samla nektar.

vid sin mest produktiva kan en enda koloni av bin teoretiskt producera cirka 800 kg honung, det är nästan ett ton!

anledningen till att bikupor inte är storleken på lager för att rymma all denna honung är att den kontinuerligt används av bin som bränsle, främst för att hålla brödet varmt. Så vid varje given tidpunkt kan det bara finnas mellan 10 och 20 kg honung i bikupan.

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.