DivorceHands

skilsmässor orsakar ofta en blandning av känslor. Många människor går igenom en skilsmässa är angelägna om att gå vidare med sina liv. Båda makarna börjar föreställa sig hur deras liv kommer att se ut efter skilsmässan, och de vill börja det livet omedelbart. Tyvärr är skilsmässor inte alltid en snabb och problemfri process. Som ett resultat skapar skilsmässor vanligtvis känslor av otålighet och missnöje. Att veta en sannolik tidsram för din skilsmässa kan dock hjälpa till att lindra ångest.

även om varje skilsmässa är unik kan olika omständigheter ha en enorm effekt på hur snabbt du slutför din skilsmässa och börjar ditt nya liv.

typer av skilsmässor

delstaten Florida tillåter makar att bedriva tre olika typer av skilsmässor, inklusive förenklade, obestridda och omtvistade skilsmässor.

förenklade skilsmässor

förenklade skilsmässor, så länge vissa krav uppfylls, tillåter par att hoppa över de flesta anmälningar och domstolsuppträdanden. Vid ansökan om en förenklad skilsmässa, du måste vänta minst 20 dagar innan du dyker upp för en obligatorisk utfrågning. Efter förhandlingen kommer ditt äktenskap att anses vara officiellt upplöst.

denna typ av skilsmässa är endast tillåten för de makar som inte söker underhåll, inte är gravida eller har barn, har kommit överens om att deras äktenskap är oåterkalleligt brutet och har kommit överens om alla villkor för skilsmässan.

men om makarna inte kan uppfylla något av ovanstående krav måste de ansöka om en regelbunden skilsmässa. De två typerna av regelbunden skilsmässa är ifrågasatta och obestridda.

obestridda skilsmässor

i en obestridd skilsmässa bestäms alla val som rör dina barn och ekonomi gemensamt av båda makarna. Skilsmässan skulle anses vara slutförd först efter att ha lämnat in alla nödvändiga pappersarbete, förhandlar viktiga beslut, och att staten behandlar skilsmässan. Om allt går smidigt kan obestridda skilsmässor ta så lite som sex veckor.

omtvistade skilsmässor

i situationer där makar inte kan komma överens om villkoren blir skilsmässan en omtvistad. Omtvistade skilsmässor kräver att beslut fattas av en domare. Denna typ av skilsmässa tar i allmänhet mycket längre tid. Flera faktorer, såsom Boets storlek, bestämmer hur lång tid en omtvistad skilsmässa tar. Omtvistade skilsmässor tar ofta flera månader till ett år för att slutföras.

sätt att hjälpa till att påskynda din skilsmässa

även om du inte redan officiellt har ansökt om skilsmässa kan uppdelning av tillgångar och skulder hjälpa till att förenkla skilsmässoförfarandet.

eftersom en domare måste avgöra debatterade frågor i omtvistade skilsmässor, gör fler frågor processen längre. Därför, även i en omtvistad skilsmässa, kan eventuella problem som makarna kan komma överens om hjälpa till att påskynda processen.

tveka inte att kontakta en skilsmässa advokat

en skicklig familjerätt advokat kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av skilsmässa är rätt för dig. Vi kommer att ge dig råd om dina rättigheter och kämpa för dig.

eftersom skilsmässor kan vara tidskrävande och stressande, uppmanar vi dig att kontakta en advokat så snart som möjligt. Det är viktigt att du väljer en kvalificerad advokat för att bättre hjälpa dig.

korrekt planering är ofta nyckeln till att påskynda din skilsmässa. De erfarna Orlando ifrågasatta skilsmässa advokater på advokatbyråer Steve W. Marsee är här för att hjälpa dig att lyckas få en skilsmässa. Du kan räkna med att vårt kvalificerade team aggressivt representerar dina intressen. Ring idag på 407-521-7171 eller kontakta oss online för att diskutera dina alternativ mer ingående.

 FacebookTwitterLinkedIn
av Steve W. Marsee / publiceras på Juni 17, 2019

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.