Abstract

en stor mängd bevis tyder på att utvecklingen av Parkinsons sjukdom (PD) kan vara snabb i det prekliniska stadiet såväl som under de första åren av sjukdomen, med en efterföljande avmattning av sjukdomen process.As har visats i studien Deprenyl och tokoferol antioxidativ terapi av Parkinsonism (DATATOP), Unified Parkinsons sjukdom Rating Scale (UPDRS) motor undersökning poäng minskade med en hastighet av 8 till 9% per år hos obehandlade patienter. En undergrupp av levodopa-naiva DATATOP-patienter (”överlevande”) visade en mycket långsammare progressionshastighet, i storleksordningen 3% per år, vilket tyder på en mer godartad sjukdomsförlopp. Ett antal kliniska faktorer som kan styra graden av motorisk nedgång, såsom ålder vid början, sjukdomsvaraktighet, kön och klinisk fenotyp (akinetisk-styv kontra tremulous) har föreslagits; dock är ingen av dem bevisad. Däremot har dopaminerg substitution utan tvekan haft en stor inverkan på PD: s naturhistoria, vilket resulterar i en minskning av dödlighetsförhållandet från cirka 3,0 till 1,5. Denna fördel har noterats särskilt hos patienter hos vilka levodopabehandling påbörjades tidigt. Den positiva effekten av levodopa härrör till stor del från dess symptomatiska verkan; dess inflytande på sjukdomsprocessen i sig är fortfarande kontroversiell.

neurologi 1996; 47 (Suppl 3): S146-S152

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.