Consortium Implementing Genomics in Practice (IGNITE) vid Institute for Personalized Medicine skapades för att förbättra användningen av genomisk medicin genom att stödja utvecklingen av metoder för att integrera genomisk information i klinisk vård och utforskning av metoderna för effektiv implementering, diffusion och hållbarhet i olika kliniska miljöer.

som en del av detta initiativ valde National Institutes of Health (NIH) sex genomiska medicindemonstrationsprojekt för finansiering, inklusive vårt På Mount Sinai, GUARDD-studien: genetisk testning för att förstå och ta itu med skillnader i njursjukdom. Dessa sex projekt arbetar tillsammans för att utveckla bästa praxis för genomförande och nya metoder för att sprida sina resultat till allmänheten.

denna insats är organiserad och finansierad av National Human Genome Research Institute (NHGRI), en del av National Institutes of Health. (RFA-HG-12-006, RFA-HG-12-007 och RFA-HG-13-004)

med vägledning från Mount Sinai Center for Community Academic Research Partnership (CCARP) ledd av Carol Horowitz, MD, (huvudutredare), Erwin Bottinger, MD, (medforskare) och Institutet etablerade ett partnerskap med Institute for Family Health (IFH) och dess VD Dr.Neil Calman. IFH är ett federalt kvalificerat samhällshälsocenter som betjänar 100 000 patienter årligen på 26 platser i Större New York City-regionen. Målet med partnerskapet var att utveckla evidensbaserade och bästa praxis för genominformerad hälso-och sjukvård i stora urbana primärvårdsnätverk som betjänar olika samhällen.

våra specifika mål är att:

 • förstå kunskap, attityder och övertygelser om testning för APOL1, återvändande resultat och engagera människor av Afrikansk anor och deras kliniker i en process av testning, rådgivning och lämplig klinisk vård
 • utveckla system och evidensbaserade rådsmeddelanden för att möjliggöra point of care Clinical Decision Support (CDS) för primära vårdgivare som ger råd om riktlinjer för njurvårdspraxis med vår utan genomisk APOL1 riskinformation
 • genomföra en randomiserad studie som tilldelar berättigade patienter till omedelbar genetisk testning eller fördröjd genetisk testning armar i ett sju-till-ett-förhållande (omedelbar testning till försenad testning)

hur du kan delta

vi registrerar för närvarande studiedeltagare som ser sina leverantörer på någon av följande kliniska webbplatser:

 • Mount Sinai Internal Medical Associates (IMA)
 • Mount Sinai Faculty Practice Associates (FPA)
 • Institutet för Family Health Family Health Center i Harlem
 • Institutet för Family Health Sidney Hillman/Phillips Family Practice
 • Institutet för Family Health Amsterdam Family Health Center
 • institutet för familjens hälsa Walton Family Health Center (Bronx)
 • institutet för familjens hälsa Stevenson Family Health Center (Bronx)

du måste också uppfylla följande kriterier:

 • har högt blodtryck
 • var mellan åldrarna 18-65
 • av afroamerikansk härkomst eller svart ras
 • ingen diabetes
 • inga njurproblem

Vad är involverat

om du registrerar dig, får du ett gratis genetiskt test som kan visa om du har en ökad risk för njursjukdom. Du måste också komma till tre 1-timmars studiebesök där vi kommer att ställa frågor om din hälsa. Du måste också delta i ett studiebesök där vi kommer att förklara resultaten av testet. Som ett tack för att du deltar får du $ 120 i presentkort. Om du tror att du kan kvalificera dig och vill ha mer information, vänligen kontakta vårt forskargrupp på 212-659-8543, maila oss på [email protected]

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.