gymnasieelever intresserade av att slutföra en B.Sc. i biologi måste ansöka direkt till University of Puerto Rico och välja som sitt första alternativ biologi vid College of Natural Sciences i Rio Piedras campus. Studenter som är intresserade av biologi bör uppfylla UPR och UPR-RP campus omfattande krav plus de som fastställts av College of Natural Sciences, och Institutionen för biologi. Vår avdelning är den största inom naturvetenskapliga Högskolan och tjänar i genomsnitt 400 nya studenter varje läsår. För att övervägas av våra grundutbildningsprogram ska eleverna ha en gymnasieexamen och ha ett allmänt Antagningsindex eller IGS som är större eller lika med det som beräknas för det året. IGS är baserat på din GPA och dina poäng i de verbala och matematiska delarna av antingen College Entrance Examination Board (CEEB) eller Scholastic Aptitude Test (SAT).

en gång antagen, studenter tillbringar sitt läsår tar sin första kurs i biologi, liksom en annan vetenskap och allmän utbildning kurser i hela campus, och sedan kan börja ta kurser som erbjuds av olika akademiska enheter i College of Natural Sciences, inklusive biologi. Alternativt kan studenter som klarat AP-testerna kringgå några av dessa grundläggande kurser. Studenter antagna i andra högskolor vid UPR-RP och som bestämmer sig för att studera biologi kan begära en omklassificering. De som är antagna på andra UPR-campus och universitet och som bestämmer sig för att studera biologi vid UPR-RP kan begära överföring

på vår meny till höger på denna sida hittar du mer information. Länkarna nedan kan också vara till hjälp.

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.