för att utföra dessa uppgifter måste en framgångsrik ledare motivera hela arbetskraften mot att uppfylla organisationens mål. Detta uttalande, även om det är enkelt, är där skillnaden mellan ledning och ledarskap spelar in. Alla med tillräcklig motivation, lust och engagemang kan lära sig att bli en effektiv chef förutsatt att de får rätt utbildning, utbildning och erfarenhet. Så vad är några av dessa färdigheter?Ledningsförmåga som måste behärskas innan du går uppåt i ett företag inkluderar coaching, kommunikation, beslutsfattande, delegering, planering & organisera arbete, hantera prestanda, ge feedback och slutligen lösa problem. Dessa färdigheter är kärnan i att omvandla Chefer till framtida ledare. Och när dessa grundläggande färdigheter har utvecklats finns det andra egenskaper som hjälper människor att bli ännu effektivare, till exempel strategiskt tänkande och hålla ett öga på horisonten för att inspirera förtroende inom företaget.

men vad menade jag med mitt ursprungliga uttalande om ärlighet & ledarskap? Det är sant att engagerade chefer, kan lära sig om nya tekniker, få nya affärsinsikter och till och med förbättra sina färdigheter genom självstudier, men sant ledarskap är något mer än att bara vara skicklig med en mängd grundläggande färdigheter. Sant ledarskap kommer när människor tror på ledarens vision, riktning och vägledning.

verkligt ledarskap handlar om att agera etiskt, vara engagerad i både organisatoriska behov och människors behov och slutligen skapa en vision som är värd att sträva efter. Alla vill att deras ledare ska vara pålitliga och denna egenskap finns i varje framgångsrik ledare!

ledare söker också nya uppgifter och tar ansvar för sina handlingar. De letar alltid efter nya sätt att förbättra sig själva och sina organisationer. Ledare vet vad de vill uppnå, de sätter höga mål, agerar modigt och genom att göra det, väcker entusiasm i arbetskraften som flyttar alla framåt mot sin vision!

Posted on

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.