pozadí: vnímání bronchokonstrikce se u pacientů s astmatem liší a toto vnímání může souviset s kovariací smyslových a afektivních aspektů dušnosti. Byla provedena studie s cílem vyhodnotit, zda existují rozdíly ve vnímání histaminem indukované bronchokonstrikce mezi úzkostnými a netrpělivými vnímači a zda úzkostné vnímání bronchokonstrikce lze předvídat vyššími úrovněmi výchozí úzkosti. METOD: Sedmdesát osm astmatických subjektů zařazených do testu histamin challenge provedlo základní opatření pro symptomatologii úzkosti a nucený výdechový objem za jednu sekundu (FEV1) následované vnímanou dušností (borgova stupnice), úzkost (SUDS) a měření FEV1 před a během indukované bronchokonstrikce. Na základě korelace mezi skóre Borg a SUDS byli pacienti rozděleni na úzkostné a netrpělivé vnímání. Výsledky: čtyřicet jedna pacientů nehlásilo během testu výzvy žádnou úzkost. Úzkostné vnímače (n = 20) měly vyšší úrovně vnímané dušnosti a úzkosti při 20% poklesu FEV1 a byly přesnější ve svém vnímání obstrukce dýchacích cest než netrpěliví vnímači (n = 58). Neuvedli však vyšší základní hladiny symptomatologie úzkosti. Závěry: úzkost během testování bronchiální výzvy může být důsledkem přesného vnímání fyziologických změn a další přímé pozornosti na obstrukci dýchacích cest.

Posted on

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.