aby wykonać te zadania, skuteczny lider musi zmotywować całą siłę roboczą do realizacji celów organizacji. To stwierdzenie, choć proste, jest, gdzie różnica między zarządzaniem i przywództwem wchodzi w grę. Każdy, kto ma wystarczającą motywację, chęć i zaangażowanie, może nauczyć się zostać skutecznym menedżerem, pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie szkolenie, wykształcenie i doświadczenie. Więc jakie są niektóre z tych umiejętności?Umiejętności zarządzania, które należy opanować przed awansem w firmie, obejmują coaching, komunikację, podejmowanie decyzji, delegowanie, planowanie & organizowanie pracy, zarządzanie wydajnością, dostarczanie informacji zwrotnej i wreszcie rozwiązywanie problemów. Te umiejętności są podstawą przekształcania menedżerów w przyszłych liderów. A gdy te podstawowe umiejętności zostaną rozwinięte, istnieją inne cechy, które pomogą ludziom stać się jeszcze bardziej skutecznymi, takie jak myślenie strategiczne i obserwowanie horyzontu, aby wzbudzić zaufanie w firmie.

ale co miałem na myśli mówiąc o szczerości &? To prawda, że zaangażowani menedżerowie mogą uczyć się nowych technik, zdobywać nowe spostrzeżenia biznesowe, a nawet doskonalić swoje umiejętności poprzez programy samokształcenia, ale prawdziwe przywództwo to coś więcej niż tylko biegłość w różnych podstawowych umiejętnościach. Prawdziwe przywództwo pojawia się, gdy ludzie wierzą w wizję, kierunek i wskazówki lidera.

prawdziwe przywództwo polega na etycznym działaniu, zaangażowaniu się zarówno w potrzeby organizacyjne, jak i potrzeby ludzi i wreszcie na tworzeniu wizji, do której warto dążyć. Każdy chce, aby jego liderzy byli godni zaufania, a ta cecha znajduje się w każdym odnoszącym sukcesy liderze!

Liderzy również poszukują nowych zadań i biorą odpowiedzialność za swoje działania. Zawsze szukają nowych sposobów na poprawę siebie i swoich organizacji. Liderzy wiedzą, co chcą osiągnąć, wyznaczają wysokie cele, działają odważnie i w ten sposób wzbudzają entuzjazm wśród pracowników, kierując wszystkich do swojej wizji!

Posted on

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.