poradnictwo jest szeroko rozumiane jako profesjonalne udzielanie pomocy lub wskazówek osobom szukającym pomocy z osobistymi problemami lub trudnościami . Ta nowoczesna definicja, choć ogólnie dokładna, ułatwia łączenie poradnictwa z innymi praktykami zdrowia psychicznego. Przeczy również korzeniom poradnictwa, które sięgają wieków wstecz.

poradnictwo różni się od terapii

termin „doradca” jest często używany zamiennie z „terapeuta”, a nawet „psychiatra.”Jednak pola są różne od siebie. Poradnictwo odnosi się do profesjonalnie wyszkolonych osób pomagających innym skupić się na korygowaniu konkretnych problemów, które wpływają na ich życie. Dokładniej, American Counseling Association definiuje poradnictwo jako ” relacje zawodowe, które upoważnia różne osoby, rodziny i grupy do osiągnięcia zdrowia psychicznego, wellness, edukacji i celów zawodowych.”

te problemy mogą być czymkolwiek, od problemów małżeńskich po uzależnienie od własnych nawyków sabotowania. Podczas gdy terapia może trwać przez wiele lat bez konkretnego celu w zasięgu wzroku, poradnictwo koncentruje się na dyskretnych rozwiązań dla konkretnych problemów i często obejmuje naukę konkretnych technik radzenia sobie z problemami, ich unikania lub zapobiegania ich występowaniu.

poradnictwo jako tradycja historyczna

ci, którzy czytają literaturę historyczną, znajdą liczne przypadki słowa „doradca” wraz z synonimami, takimi jak „doradca” lub „starszy.”W przeszłości autorytety rutynowo gromadziły wokół siebie zaufanych towarzyszy, aby pomóc w podejmowaniu decyzji, podczas gdy członkowie rodziny z wiekiem zmieniali się w rolę dostarczania mądrości młodszym pokoleniom.

ale gdy społeczności plemienne ustąpiły miejsca miastom i rodzinom rozproszonym po świecie, organiczne ustanowienie postaci doradców zostało zastąpione przez oddanych profesjonalistów, którzy uczynili studium kultywowania mądrości i udostępniania jej potrzebującym. Aż do XX wieku ludzie szukali doradców wśród środowiska akademickiego, duchowieństwa, zawodu lekarza i oczywiście w rozwijającej się dziedzinie psychoterapii.

trzy główne podejścia do poradnictwa

gdy psychoterapia umocniła swoją wiarygodność, pole zaczęło ewoluować w nowe szkoły myślenia. Pojawiły się odmiany dynamiki lekarz-pacjent i opinie na temat najlepszych praktyk zaczęły się różnić. Jest to punkt, w którym poradnictwo stało się postrzegane jako odrębne od terapii, Psychiatrii i innych dziedzin.

ale nawet w poradnictwie istnieje wiele praktycznych podejść. Eksperci wydają się zgadzać, że te różnice w praktykach poradnictwa sprowadzają się do postrzegania pacjenta.

trzy główne podejścia do poradnictwa obejmują:

psychodynamiczna: ewoluowała z pracy Zygmunta Freuda, podejście to ma wiele wspólnego z tradycyjną psychoterapią. Ma na celu rozwiązanie problemów behawioralnych poprzez zajęcie się przeszłymi doświadczeniami, które sprzyjały nieświadomym przekonaniom.

humanistyczne: Opracowane przez Carla Rogersa podejście to zrewolucjonizowało pole poradnictwa, wzywając pacjentów do odkrywania własnych obecnych myśli i uczuć. Zachęca klientów do wypracowania własnych rozwiązań problemów z pomocą doradcy.

Zasadą przewodnią jest to, że każde zachowanie jest wyuczone, a zatem szkodliwe zachowania można skorygować, ucząc się nowych, pomocnych zachowań.

podjęcie studiów w poradnictwie oznacza wejście w długą spuściznę sumiennej troski o dobro społeczne. W trakcie wykonywania swoich mistrzów w poradnictwie odkryjesz osobiste Pasje i obszary umiejętności, które poprowadzą Cię do właściwej kombinacji podejść do twojej praktyki.

Posted on

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.