Marketing is een zeer divers gebied. Als je tien verschillende marketeers vraagt om je de beste marketingbenadering te vertellen, is er een grote kans dat je tien verschillende antwoorden krijgt.

sommigen zweren bij virale marketing, anderen zweren bij merkmarketing, anderen bij kanaalmarketing, sommigen bij celebrity-marketing en weer anderen zweren bij contentmarketing.

in feite zijn er meer dan 100 verschillende soorten marketing. In een dergelijke omgeving, het kiezen van de juiste aanpak die uw bedrijf een voorsprong op uw concurrenten zal geven wordt nogal een uitdaging.

tegelijkertijd heeft de marketingomgeving veel veranderingen ondergaan.Met de opkomst van het internet en kwesties als hyper-concurrentie, globalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn traditionele marketingbenaderingen niet langer effectief.Bovendien hebben de technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia iedereen in staat gesteld sneller goedkopere en betere producten te produceren.

dit heeft het voor bedrijven steeds moeilijker gemaakt om alleen op prijs of kwaliteit te concurreren.

in plaats daarvan werden bedrijven vandaag de dag gedwongen om te concurreren met behulp van immateriële activa, zoals klantrelaties, merken, klantenservice, enzovoort.Volgens merkexpert Ron Strauss vertegenwoordigen immateriële activa vandaag 84% van de marktwaarde van een onderneming, maar zij vormden slechts 17% van de marktwaarde van een onderneming in 1975, minder dan 50 jaar geleden.

in het licht van deze veranderingen in de marketingomgeving en in de manier waarop we vandaag zaken doen, is de beste en meest effectieve marketingbenadering het vanuit een holistisch perspectief te benaderen.

het concept van holistische marketing ziet marketing niet als een op zichzelf staand aspect van het bedrijf, maar als een element dat moet worden geïntegreerd in elk aspect van het hele bedrijf.

dit is de enige manier voor een bedrijf om relevant en winstgevend te blijven in de wereld van vandaag.

WAT IS HOLISTISCHE MARKETING PRECIES?

er zijn twee belangrijke definities van holistische marketing.

volgens het Business Dictionary is holistische marketing

“een marketingstrategie die wordt ontwikkeld door na te denken over het bedrijf als geheel, zijn plaats in de bredere economie en samenleving, en in het leven van haar klanten. Het probeert meerdere perspectieven op de commerciële activiteiten van het bedrijf te ontwikkelen en te behouden.”

Philip Kotler, een Amerikaanse marketing professor en consultant aan de andere kant definieert holistische marketing als een concept dat het

“gebaseerd op de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van marketing programma’ s, processen en activiteiten die hun breedte en onderlinge afhankelijkheid te herkennen. Holistic marketing erkent dat’ alles er toe doet ‘ bij marketing en dat een breed, geà ntegreerd perspectief nodig is om de beste oplossing te bereiken.”

de holistische benadering van marketing is gebaseerd op de premisse dat het geheel groter is dan de som van zijn delen.

in een auto zijn er bijvoorbeeld verschillende onderdelen.

de motor, de wielen, de remmen, het uitlaatsysteem, het elektrische systeem, het stuur, noem maar op.

om ervoor te zorgen dat de auto naar behoren functioneert, moeten niet alleen al deze onderdelen functioneren, maar moeten ze ook allemaal met elkaar kunnen samenwerken.

de auto werkt niet goed als het stuur onafhankelijk werkt van de wielen of enig ander onderdeel.Holistische marketing hanteert een soortgelijke benadering, zodat alle aspecten van het bedrijf samenwerken als een met elkaar verbonden entiteit met een gemeenschappelijk doel.

bij de holistische benadering is marketing een gezamenlijke activiteit waarbij iedereen betrokken is die met het bedrijf te maken heeft.

gewoonlijk bestaat een bedrijf uit verschillende afdelingen, zoals financiën, verkoop, marketing, HR, R&D, inkoop, enzovoort.

bij de traditionele marketingbenadering werd de functie van elk van deze afdelingen gescheiden van de rest van de organisatie.

de marketing en verkoop van het product was de verantwoordelijkheid van de afdeling verkoop en marketing, terwijl andere afdelingen zich op andere zaken richtten.In het kader van de holistische marketingbenadering werken alle afdelingen binnen de organisatie samen aan de marketing en verkoop van de producten van de organisatie.

ze moeten allemaal samenkomen om een uniform en positief merkimago in de hoofden van de klant te creëren.

alle ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de klant bij de organisatie koopt in plaats van bij de concurrentie.

de holistische marketingbenadering stimuleert ook de eenmaking van marketingcommunicatie.

in de huidige omgeving waar klanten meerdere kanalen hebben om informatie over een bedrijf te verkrijgen – sociale media, de website van het bedrijf, betaalde advertenties op het internet, traditionele massamediakanalen, brochures, billboards, enzovoort – is het heel gemakkelijk voor een bedrijf om een gefragmenteerde boodschap uit te zenden.

helaas, dit maakt het bedrijf verliest geloofwaardigheid in de ogen van de klant.Holistische marketing zorgt ervoor dat een uniform bericht naar de klant wordt verzonden, ongeacht het kanaal dat zij gebruiken om informatie over het bedrijf te verkrijgen.

dit draagt op zijn beurt bij aan een sterker merkimago.

bovendien houdt de holistische benadering rekening met alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het verzekeren van het succes van een onderneming.

deze omvatten de werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en de gemeenschap waarin het bedrijf actief is.

alle marketingbeslissingen worden genomen na afweging van de gevolgen van de beslissing voor alle belanghebbenden.

marketeers moeten ervoor zorgen dat alle marketingbeslissingen in overeenstemming zijn met de beslissingen van de andere belanghebbenden.

alleen op deze manier kan een bedrijf overleven en gedijen in het huidige hyper-concurrerende bedrijfsklimaat.

voor een succesvolle holistische marketingbenadering is het volgende nodig: :

  • een gemeenschappelijk doel: de holistische marketingbenadering vereist dat alle onderdelen en aspecten van het bedrijf in harmonie werken naar één gemeenschappelijk doel, namelijk het leveren van een geweldige klantervaring.
  • uitgelijnde activiteiten: alle bedrijfsactiviteiten, processen, communicatie en diensten moeten worden afgestemd op het bereiken van het gemeenschappelijke doel om een geweldige klantervaring te bieden.
  • geïntegreerde activiteiten: Alle activiteiten en processen binnen het bedrijf moeten zodanig worden ontworpen en geà ntegreerd dat ze samenwerken om een consistente, uniforme en naadloze klantervaring te bieden.

componenten van holistische MARKETING

in het verleden volgde marketing doorgaans een lineair “één-op-veel” communicatiemodel waarbij de onderneming informatie via één kanaal naar veel klanten uitzond.

vandaag is dit model verouderd.

het is vervangen door een “many to many” – model waar klanten informatie over uw bedrijf kunnen krijgen via veel verschillende kanalen, waarvan u niet eens directe controle over hebt.

tegenwoordig wordt de perceptie van uw bedrijf door verschillende kanalen beïnvloed, waaronder wat u op uw social media-pagina’ s plaatst, wat hun vrienden over uw bedrijf op social media zeggen, wat er op uw website staat, het gedrag en de houding van uw werknemers, zowel online als offline, wat beoordelingssites over uw bedrijf zeggen, enzovoort.

om ervoor te zorgen dat er een uniforme boodschap is, ondanks de brede kanalen waarmee klanten over uw bedrijf leren en met uw bedrijf communiceren, bestaat de holistische marketingbenadering uit vijf verschillende componenten die samenkomen om het merkimago van uw bedrijf te verenigen.

deze componenten zijn:

relatiemarketing

deze component van holistische marketing is gericht op het opbouwen van sterke en langdurige relaties met alle belanghebbenden die direct of indirect het succes van het bedrijf kunnen beïnvloeden.

deze omvatten de klanten, werknemers, aandeelhouders, leveranciers, kanaalpartners, regelgevende instanties en financiële instellingen.

het doel van relatiemarketing is om zich te concentreren op marketingactiviteiten die een sterke, emotionele band creëren tussen het bedrijf en deze stakeholders en loyaliteit van hen cultiveren, in plaats van alleen interactie met hen tijdens transacties.

om dit te doen, moet het bedrijf beginnen met het begrijpen en vervolgens voldoen aan de behoeften, wensen en doelstellingen van deze stakeholders.

het resultaat van effectieve relatiemarketing is een sterk marketingnetwerk.

Wanneer de klanten hebben een emotionele band met het bedrijf en zijn loyaal aan het bedrijf, zijn ze meer kans om positieve reviews over de business, zijn ze meer kans om herhaal aankopen, en zijn meer geneigd om de zaken naar hun vrienden, het helpen van een positief beeld van het merk, zelfs als u geen directe controle over wat ze zeggen over het bedrijf.

wanneer de werknemers loyaal zijn en een emotionele band met het bedrijf hebben, hebben ze meer kans om op een manier te handelen die een positief merkimago uitstraalt, zelfs als ze buiten het kantoor zijn.

hetzelfde geldt voor alle andere belanghebbenden.

hoe sterker de relatie die zij met de onderneming hebben, hoe groter de kans dat zij direct of indirect betrokken zullen zijn bij de positieve marketing van de onderneming.

denk aan een bedrijf als Apple.De klanten van het bedrijf zijn zeer loyaal aan het merk en treden wereldwijd op als merkambassadeurs van het bedrijf.

dit heeft ertoe bijgedragen dat Apple het waardevolste merk ter wereld is geworden.

geïntegreerde Marketing

geïntegreerde marketing gaat over het creëren van een uniforme en naadloze klantervaring op alle contactpunten waar de klant contact heeft met het merk en ervoor te zorgen dat alle marketingcommunicatie – verkoopbevorderende acties, advertenties, digitale marketing, gedrukte reclame, direct marketing, public relations, enz. – geef dezelfde boodschap.Door ervoor te zorgen dat alle marketingcommunicatie synchroon verloopt, kunnen potentiële klanten een efficiënte en effectieve boodschap krijgen en kan een sterk en gericht merkimago worden geprojecteerd.

interne Marketing

de meeste bedrijven besteden veel middelen aan externe marketing, maar slechts weinig van hen richten zich op interne marketing.

externe marketing is de standaardvorm van marketing die is gericht op klanten. Interne marketing is daarentegen gericht op de medewerkers van het bedrijf.

maar waarom zou een bedrijf zichzelf aan zijn werknemers moeten verkopen?

het eenvoudige antwoord is dat de werknemers een cruciale rol spelen bij het op de markt brengen van de organisatie en haar producten aan de externe klanten.

de interne marketingbenadering vereist dat de werknemers van de organisatie worden behandeld als interne klanten die overtuigd moeten worden van de visie en missie van de organisatie.

interne marketing houdt ook in dat de interne werknemers zich bewust zijn van de rol die zij spelen in het marketingproces, zelfs als zij niet in de marketingafdeling zitten. Interne marketing vereist ook dat de organisatie de tevredenheid van haar medewerkers garandeert, omdat de tevredenheid van medewerkers een zeer grote invloed heeft op de klanttevredenheid.

in het kader van de interne marketingbenadering moet de organisatie de juiste werknemers in dienst nemen, opleiden en motiveren, en bedrijfswaarden in hen inprenten, zodat zij de hoogste kwaliteit van dienstverlening aan klanten kunnen bieden.

werknemers moeten niet alleen volledige informatie hebben over de visie en missie van de organisatie, maar ook over de producten en diensten van de organisatie.

zonder deze informatie zullen zij hun klanten slecht overtuigen om de producten en diensten van de organisatie te kopen.Ten slotte gaat het bij interne marketing ook om het waarborgen van coördinatie en harmonie tussen alle verschillende marketingfuncties binnen het bedrijf.

wil marketing effectief zijn, dan moeten er geen conflicten zijn tussen de marketingafdeling en andere afdelingen, of binnen de marketingafdeling zelf, aangezien dit ook negatieve gevolgen zou hebben voor de externe marketing.

maatschappelijk verantwoorde Marketing

de verantwoordelijkheid van de organisatie is niet beperkt tot haar klanten. Het strekt zich ook uit tot de maatschappij waarin de organisatie opereert.Maatschappelijk verantwoorde marketing vereist dat alle marketingbeslissingen en-activiteiten worden geleid door wetten, bedrijfsethiek, de maatschappij en respect voor het milieu.

de organisatie dient marketingactiviteiten te vermijden die sociaal schadelijk zijn, zelfs als deze activiteiten economisch rendabel zijn.

de marketingactiviteiten moeten verantwoord gedrag ten opzichte van de samenleving aannemen.

Daarnaast kan de organisatie zich ook bezighouden met maatschappelijk verantwoorde marketing door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en filantropische activiteiten.De betrokkenheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen helpt niet alleen de gemeenschap waarin de organisatie actief is, het helpt ook het merk van de organisatie te versterken.

Performance marketing

Dit is een vaak vergeten component van holistische marketing die gericht is op het rendement van marketingactiviteiten voor het bedrijf.

marketeers moeten in staat zijn om een rendement op de investering te tonen op de aan marketing bestede middelen en om het effect van deze marketingactiviteiten op het bedrijf aan te tonen.

de vijf componenten van holistische marketing komen samen om ervoor te zorgen dat alle aspecten en afdelingen van het bedrijf samenwerken als één eenheid met het gemeenschappelijke doel om de verkoop te verhogen en een geweldige klantervaring te bieden.

belang van de holistische marketingbenadering

de holistische marketingbenadering heeft een aantal voordelen. Deze omvatten:

Brand Building

zoals we eerder zagen, maken het merk van een bedrijf en andere immateriële activa ongeveer 84% uit van de marktwaarde van het bedrijf, wat een zeer enorme stijging is ten opzichte van 50 jaar geleden.

bovendien verandert de benadering van de consument ten aanzien van winkelen.

tegenwoordig besteden klanten meer aandacht aan het merk dan aan het product. Dit toont aan dat er meer aandacht moet worden besteed aan brand building.

de holistische marketingbenadering helpt bij het opbouwen van een sterker merk door het projecteren van een positief en uniform imago onder alle stakeholders van het bedrijf en over alle contactpunten via welke klanten interactie hebben met het merk.

consistentie

consistentie is essentieel voor elk merk dat op de lange termijn relevant wil blijven.

tegenwoordig hebben mensen en andere bedrijven minder besteedbaar inkomen, en voordat ze een aankoopbeslissing nemen, besteden consumenten er veel aandacht aan dat ze waar voor hun geld krijgen.

alvorens te kopen, zullen consumenten het bedrijf en het product zowel online als offline onderzoeken.

dit gebeurt meestal zonder de onderneming rechtstreeks te betrekken.

tijdens deze onderzoeksfase is het cruciaal om ervoor te zorgen dat de klantervaring consistent is over alle kanalen die de klant zou kunnen gebruiken om meer te weten te komen over uw bedrijf en producten.

een inconsistente ervaring maakt het moeilijker voor klanten om uw bedrijf te vertrouwen, wat betekent dat u mogelijk klanten verliest zonder het zelfs maar te weten.

door ervoor te zorgen dat een uniforme boodschap en merkimago via alle kanalen en naar alle belanghebbenden worden verzonden, draagt de holistische marketingbenadering bij tot het behoud van de consistentie.

holistische marketing zorgt er ook voor dat alle contactpunten waarmee klanten met uw bedrijf communiceren, zodanig worden geïntegreerd dat ze de klant een naadloze ervaring bieden, ongeacht waar de klant met uw bedrijf communiceert.

deze consistentie helpt het vertrouwen van klanten in uw merk te vergroten.

efficiëntie

we hebben al gezien dat het doel van de holistische marketingbenadering is ervoor te zorgen dat alle aspecten van het bedrijf in harmonie samenwerken naar een gemeenschappelijk doel.

wanneer een dergelijke afstemming plaatsvindt, wordt het veel gemakkelijker om ervoor te zorgen dat de middelen daar worden ingezet waar ze het meest effectief zijn.Als alle aspecten in harmonie werken, vermindert ook de kans op dubbel werk, waardoor bedrijfsprocessen efficiënter worden en de organisatie geld en tijd bespaart.

ten slotte, wanneer alle aspecten en afdelingen met elkaar samenwerken, wordt het gemakkelijker om kansen te herkennen en daarvan gebruik te maken, potentiële risico ‘ s te identificeren en aan te pakken voordat ze een echte bedreiging vormen voor de organisatie.

effectiviteit

de holistische marketingbenadering richt zich op het grotere plaatje in plaats van op de kleinere details.

deze vogelperspectief creëert een krachtige synergie die effectief uw merkpositionering en merkberichten verbetert in de ogen van uw klanten.

het holistische MARKETINGRAAMWERK

het holistische marketingraamwerk is een proces dat organisaties helpt de holistische marketingbenadering en de interacties tussen de verschillende stakeholders en medewerkers van de organisatie te gebruiken om klantwaarde te creëren, te vernieuwen en te behouden.

het holistische marketingkader bestaat uit drie waardegebaseerde activiteiten, te weten:

Waardeverkenning

dit is het proces waarbij organisaties nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie identificeren. Voor het ontwikkelen van een waarde verkenning strategie, de organisatie nodig heeft om inzicht te hebben hoe de volgende drie ruimtes met elkaar omgaan:

  • De consument cognitieve ruimte
  • De organisatie van de bevoegdheid van de ruimte
  • De medewerker resource-ruimte

De consument de cognitieve ruimte verwijst naar uw klanten bestaande en latente behoeften, evenals andere klant dimensies, zoals de behoefte aan vrijheid, stabiliteit, participatie en verandering.

de competentieruimte van de organisatie verwijst naar de capaciteiten van de organisatie.

de resource space van de medewerker verwijst naar het vermogen van de organisatie om samen te werken met andere organisaties om ofwel de waardecreatie van de organisatie te dienen of marktkansen te benutten.

door te evalueren hoe de relaties tussen deze drie ruimtes en hoe ze met elkaar interageren, kunnen bedrijven gemakkelijk nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie identificeren.

waardecreatie

na het identificeren van mogelijkheden voor waardecreatie tijdens de fase van waardeverkenning, moet de organisatie vaardigheden voor waardecreatie ontwikkelen om van de gelegenheid gebruik te maken.

om dit te doen, moeten marketeers nieuwe voordelen bepalen die de klanten vanuit het oogpunt van de klant willen, en vervolgens de kerncompetenties en strategische partnerschappen van de organisatie met medewerkers gebruiken om deze voordelen te leveren.

het belangrijkste tijdens deze stap is om in de gedachten van de klanten te komen en te begrijpen hoe ze denken.

dit kan worden gedaan door te observeren met wie de klanten omgaan, met wie ze bewonderen, en met de mensen die de grootste invloed op de klanten hebben.

waarde levering

ten slotte moet de organisatie daadwerkelijk waarde leveren aan de klanten.

in de meeste gevallen vereist dit dat de organisatie enorme investeringen doet in zowel infrastructuur als capaciteiten.

de organisatie zal ook competent moeten worden in het beheren van klantrelaties, interne middelen en zakelijke partnerschappen.

het beheren van klantrelaties betekent dat de organisatie een duidelijk beeld moet hebben van wie haar klanten zijn, hun gedrag en hun behoeften.

dit maakt het voor het bedrijf gemakkelijker om goed in te spelen op de mogelijkheden van klanten.

om effectief in te spelen op de kansen van de klant, moet de organisatie in staat zijn om de middelen en processen te beheren die nodig zijn om waarde aan de klanten te leveren.

ten slotte moet de organisatie in staat zijn om alle zakelijke partnerschappen te beheren die zij zal aangaan bij de levering van waarde aan klanten.

afronding

gezien het veranderende ondernemingsklimaat en de toegenomen concurrentie is het holistische marketingconcept naar voren gekomen als een van de beste manieren om concurrerend te blijven.

bij de holistische marketingbenadering wordt marketing niet gezien als een op zichzelf staand onderdeel van het bedrijfsleven.In plaats daarvan begrijpen holistische marketeers dat marketing het meest effectief is wanneer alle aspecten en elementen van het bedrijf samenwerken aan een gemeenschappelijk doel van het verkopen van producten en het leveren van een uitzonderlijke klantervaring.

als u nog niet bent begonnen met het gebruik van de holistische marketingbenadering, probeer het dan eens en zie de grote voordelen die het zal ontsluiten voor uw bedrijf.

holistische Marketing-Betekenis, concepten en belang

215 aandelen

Posted on

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.