har du noen gang lurt på hvordan et lite insekt som en bie kunne fylle en krukke med honning? Hvis det bare var ned til en bie, ville det være en mektig oppgave, men arbeidet deles av mange tusen bier og er et godt eksempel på hva som kan oppnås ved en koordinert innsats. Tenk på det når det gjelder mennesker som skaper noe som en pyramide.

en krukke med honning veier 454 gram og en bie kan bære ca 0,04 gram nektar. Men nektar er bare ca 40% sukker og honning må være ca 80% sukker så bee faktisk bare bærer ca 0,02 gram honning på hver tur.

hvor mange bier trenger vi for å fylle en krukke med honning? Svaret er 454/0. 02 gram som tilsvarer =

22 700 turer kreves for å fylle en enkelt krukke med honning.

dette høres imponerende nok, men selvfølgelig gjør en koloni av bier ikke bare en krukke med honning. I løpet av året vil dronningen produsere mellom 100 000 og 200 000 bier som hver vil bruke mellom 10 og 20 dager på å samle nektar.

på sitt mest produktive kan en enkelt koloni av bier teoretisk produsere rundt 800 kg honning, det er nesten et tonn!

grunnen til at bikuber ikke er størrelsen på lagrene for å imøtekomme all denne honningen, er at den kontinuerlig blir brukt opp av biene som drivstoff, først og fremst for å holde brystet varmt. Så til enhver tid kan det bare være mellom 10 og 20 kg honning i bikuppen.

Posted on

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.