Abstract

en stor mengde bevis indikerer at utviklingen Av Parkinsons sykdom (PD) kan være rask i preklinisk stadium så vel som i løpet av de første årene av sykdommen, med en påfølgende nedbremsing av sykdommen process.As Har blitt vist I Deprenyl-og Tokoferol Antioksidativ Terapi Av Parkinsonisme (DATATOP) studien, Ble Unified Parkinson ‘ S Disease Rating Scale (UPDRS) motor examination score redusert med en hastighet på 8 til 9% per år hos ubehandlede pasienter. En undergruppe av levodopa-naive DATATOP-pasienter («overlevende») viste en mye langsommere progresjon, i størrelsesorden 3% per år, noe som tyder på et mer godartet sykdomsforløp. En rekke kliniske faktorer som kan styre hastigheten på motorisk nedgang, som alder ved oppstart, sykdomsvarighet, kjønn og klinisk fenotype (aketisk-rigid versus tremulous) har blitt foreslått; imidlertid er ingen av dem bevist. I kontrast har dopaminerg substitusjon utvilsomt hatt stor innvirkning på PDS naturlige historie, noe som resulterer i en reduksjon av dødelighetsforholdet fra ca.3,0 til 1,5. Denne fordelen er spesielt sett hos pasienter hvor levodopabehandling ble startet tidlig. Den positive effekten av levodopa er i stor grad avledet fra sin symptomatiske virkning; dens innflytelse på selve sykdomsprosessen forblir kontroversiell.

NEVROLOGI 1996; 47 (Suppl 3): S146-S152

Posted on

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.