hormonihoitoa annettiin turvallisesti naisille, joilla oli vakavia vaihdevuosioireita munasarjasyövän hoidon jälkeen, ja sillä voi olla suotuisa vaikutus elossaoloon, todetaan tuoreessa Journal of Clinical Oncology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

” tämä tutkimus on osoittanut, että naiset, joilla on vakavia vaihdevuosioireita munasarjasyövän hoidon jälkeen, voivat turvallisesti käyttää hormonikorvaushoitoa vaarantamatta siten selviytymistään”, kirjoitti Rosalind A. Eeles, FMedSci, MA, PhD, Institute of Cancer Research, Yhdistynyt kuningaskunta, ja kollegat. ”Todellakin, eloonjäämisetu raportoitu retrospektiivinen tutkimus on vahvistettu satunnaistetussa liitännäishormonihoidon tutkimuksessa, joten anto hormonikorvaushoito elämänlaatua ja eloonjäämisetua tulisi harkita potilailla, joilla on munasarjasyöpä.”

Eeles kollegoineen käynnisti vuonna 1990 Adjuvanttihormoniterapiakokeen, jossa arvioitiin hormonihoidon käyttöä naisilla, joilla diagnosoitiin epiteelikudossyöpä. He rekrytoivat potilaita 19 keskuksesta kolmessa maassa vuosina 1990-1995. Kaikilla potilailla oli diagnosoitu epiteelisolujen munasarjasyöpä viimeisen 9 kuukauden aikana.

tutkimuksessa satunnaistettiin 150 naista adjuvanttihormonihoitoon 5 vuodeksi tai ilman hormonihoitoa. Hormonihoitoryhmään osoitettujen potilaiden hoitoajan mediaani oli 1, 14 vuotta. Ensisijainen päätetapahtuma oli kokonaiseloonjääminen, jonka tutkijat määrittelivät ajaksi satunnaistamisesta kuolemaan, ja relapsista vapaa selviytyminen.

elävien potilaiden seurannan mediaani on tällä hetkellä 19, 1 vuotta. Data-analyysin perusteella 81% potilaista oli kuollut: 71% hormonihoitoa saaneista potilaista ja 91% niistä, jotka eivät olleet. Molempien ryhmien kuolemista suurin osa johtui munasarjasyövästä.

kokonaiselinaika parani merkitsevästi potilailla, joille annettiin hormonihoitoa (riskisuhde , 0, 63; P=.011). Rajoitettu keskimääräinen kokonaiselinaika 20 vuoden kohdalla oli 8, 5 hormonihoitoryhmässä ja 5, 7 vertailuryhmässä.

”on mielenkiintoista, että adjuvanttihormonihoidon vaikutus kokonaiselossaoloon, joka on nähtävissä jo 4-5 vuotta satunnaisen tehtävän jälkeen, näyttää säilyvän 20 vuotta”, Eeles ja kollegat kirjoittivat. ”Samanlainen vaikutus hoidon jälkeisellä kestolla on havaittu rintasyövän ehkäisytutkimuksissa hormonihoidoilla, joissa ehkäisevä vaikutus säilyi 7 vuotta hormonihoidon päättymisen jälkeen.”

81 prosenttia potilaista uusiutui: 72% hormonihoitoryhmässä ja 91% kontrolliryhmässä. Keskimääräinen uusiutumaton elossaoloaika 20 vuoden kohdalla oli 7.5 vuotta hormonihoitoa saaneilla potilailla verrattuna 4, 7 vuoteen kontrolliryhmässä.

”kun otetaan huomioon tutkimuksen pieni koko ja havaitut suuret IVY-maat HRs: n ympärillä, tarvittaisiin laajempi tutkimus, jotta saataisiin tarkempia arvioita hormonikorvaushoidon todellisesta hyödystä”, tutkijat kirjoittivat. ”Tämän epävarmuuden vuoksi kliiniseen ohjeistukseen näiden tulosten perusteella voisi kuulua hormonikorvaushoidon antaminen vähintään 1 vuoden ajan munasarjasyövän leikkaushoidosta.”

Posted on

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.