hvor lang tid tager slip og fald bosættelser? Fald-og faldulykker er en af de hyppigste ulykker, der sker. De finder sted overalt og hele tiden. Nogle gange finder de sted i andre folks hjem, mens du er inde i butikken, på fortovet på vej til posthuset, uden for parkeringspladsen, mens du går ind i butikken og næsten hvor som helst.

Ny York Slip og fald advokater gratis konsultation

da glide-og faldulykker kan være ødelæggende, kan man ofte blive forvirret og bekymret. Er din skade værd at sagsøge for? Hvor lang tid vil det tage for din slip og fald skade at afregne? I denne artikel skal vi behandle følgende:

 • hvor lang tid tager Slip og Fall bosættelser?
 • Hvad skal man gøre efter glide-og faldulykke ?
 • klagen i Slip and Fall Cases
 • Besvar klagen i Slip and Fall Cases
 • krav om krav om Slip og faldskade
 • Opdagelsesfase i en Slip and Fall-retssag
 • Pretrial Motions and Depositions i Slip and Fall Cases
 • Slip and Fall Settlement Process eller Mediation
 • retssag for slip-og faldulykker
 • indsamling af dom eller appel efter en Slip and Fall-retssag
 • Bonus: Hvad skal man gøre, hvis man glider og falder på arbejde?
 • ofte stillede spørgsmål
 • Hvad kan en Slip and Fall advokat gøre for mig?

hvor lang tid tager Slip og fald bosættelser?

en glide-og faldulykke , eller hvad der undertiden kaldes en personskade (PI), kan forårsage enorm stress for dig selv og dine kære. Ikke alene har du til at beskæftige sig med den fysiske skade selv og de medicinske regninger, men du kan opretholde tabt indkomst, en form for handicap, og du kan ikke vide den første ting på hvad de skal gøre. Med sådanne problemer at overveje, kan du spørge dig selv, hvor lang tid tager en slip and fall case I NY?

hver slip and fall-sag er forskellig, og hver person, der opretholder en slip and fall-ulykke, har deres eget unikke sæt fakta. Imidlertid, der er to hovedfaktorer til bestemmelse af, hvor lang tid en slip-og faldafvikling kan tage.

den første faktor er ansvar. Bare fordi du glider og falder på en andens ejendom, betyder det ikke automatisk, at ejendomsejeren er ansvarlig. Der skal være en form for juridisk uagtsomhed involveret, hvilket betyder, at ejendomsejeren enten skal have gjort noget forkert eller undladt at gøre noget rigtigt, som bidrog til din ulykke. For eksempel, en af de mest almindelige slip-og faldskader opstår, når nogen glider på noget glat stof. Som skadelidte skal du for at bevise uagtsomhed bevise, at ejeren vidste eller burde have kendt til det glatte stof for at bevise ansvar, og at det glatte stof er en farlig nok tilstand til at have forårsaget din ulykke.

selvom dette måske lyder simpelt nok til at bevise, er det ikke. for eksempel, Hvad sker der, hvis en anden kunde spilder sodavand på butiksgulvet og fem minutter senere falder du og glider på det og bliver skadet? Under dette scenario er ejeren af butikken muligvis ikke så ansvarlig, fordi de ikke havde ordentlig varsel for at kunne rense spildet. Dette er i modsætning til et andet scenario, hvor en anden kunde spilder sodavand på butiksgulvet, og det forbliver på gulvet i cirka en time, og ingen butiksmedarbejder generer at rydde op i stoffet. I dette scenario er ejeren helt sikkert meget mere ansvarlig, fordi de havde mere tid og varsel til at rydde op i sodavand.

den anden faktor er skader, hvilket betyder, hvor såret du er. Skader er sammensat af medicinsk behandling, tabt løn og permanent handicap. Generelt, jo mere medicinsk behandling du har modtaget, og jo højere dine regninger er teoretisk, jo flere skader Har du lidt.

igen er både ansvar og skader afgørende for, hvor lang tid en glide-og faldulykke vil tage.

Hvad skal man gøre, hvis man glider og falder på arbejde? Hvis du glider og falder på arbejde, eller hvis du har nogen form for skade på arbejdspladsen for den sags skyld, så i stedet for at have en ansvarsulykke, har du et potentielt arbejdstageres erstatningskrav. I en arbejdstager erstatningskrav, igen, bevise skader og ansvar er nøglen til at afgøre, hvor længe en slip og fald ulykke på arbejdspladsen sag vil vare.

Hvad skal man gøre efter Slip og fald ulykke?

som enhver juridisk sag er den bedste måde at sikre den højest mulige løsning på ved at have beviserne. Følgelig, jo mere du dokumenterer slip-og faldulykken, jo bedre bliver din sag. Den første ting, du vil gøre, er at udfylde en slip and fall incident-rapport, hvis du er i stand til det. Dette er især vigtigt, hvis slip og fald opstod i en butik indstilling. Ved at udfylde en hændelsesrapport rapporterer du officielt skaden til butikken. Butikken vil derefter vende hændelsesrapporten til deres forsikringsselskab, som tjener som meddelelse til forsikringsselskabet om din slip-og faldskade.

den anden ting, du vil gøre med det samme, er at tage slip og falde billeder. Ved at dokumentere, hvor og hvordan du faldt, hjælper du med at etablere ansvar over for ejendomsejeren. Du kan også tage billeder af vidner og få deres kontaktoplysninger. Dette vil ikke kun gøre det lettere for dig, når du prøver at sammensætte din vidneliste, men vil hjælpe dig med at bevise ansvar.

Ny York Slip og fald advokater gratis konsultation

den tredje ting, du vil gøre, er at sagsøge for slip og faldskade. For at gøre det er det bedst at kontakte en erfaren slip and fall advokat for bedst at evaluere din sag og hvad dine chancer er for at kunne modtage kompensation for din skade.

klagen i Slip and Fall sager

følgende er en kort oversigt over slip and fall retssag proces . Når du er færdig behandling for dine skader og har nået maksimal medicinsk forbedring, eller MMI, det første skridt er at sende en slip og falde klage brev eller “efterspørgsel” brev af hvad du beder om. Dette brev vil dokumentere teorien om ansvar over for sagsøgte, og vil også diskutere dine skader, som du søger. Forsikringsselskabet vil derefter svare på dit brev.

hvis forhandlingerne mislykkes, og du ikke er i stand til at nå frem til en mindelig løsning, så er det næste trin fortsæt med en slip and fall klage og indgive sag i retten. Selvom du teknisk set kan få en prøve slip and fall klage på internettet og forsøge at håndtere sagen selv, er dette ikke klogt og anbefales bestemt ikke. Det kan være svært at udarbejde en godt udformet klage. Et manglende ord eller afsnit kan påvirke hele din sag, og hele sagen kan blive smidt ud på en sagsøgtes forslag om at afskedige. Derfor bør du kontakte en erfaren personskade advokat højre væk og især hvis du har planer om at indgive trop i retten.

Besvar klagen i Slip and Fall Cases

når klagen er indgivet, skal sagsøgte besvare slip and fall-klagen inden for 20 dage fra modtagelsen af klagen. Dette er i form af et skriftligt svar. Hvis der er et spørgsmål vedrørende slip and fall ansvar eller slip and fall uagtsomhed, sagsøgte vil angive som sådan i deres svar.

krav om krav om Slip og faldskade

før indgivelse af sag eller i det mindste umiddelbart efter indgivelse af sag, vil du som sagsøger ønsker at indsende et slip og falde krav til sagsøgtes forsikringsselskab. Hvad dette består af er et krav om skade, der hævder, at du er såret, at det er sagsøgtes skyld, og hvad søger du eller “kræver” som erstatning for dine skader.

igen vil efterspørgselsbrevet behandle en beskrivelse af, hvordan ulykken opstod, teorien om ansvar over for sagsøgte og derefter de skader, du søger for din smerte og lidelse. Skader består af medicinsk behandling, medicinske regninger, tabte lønninger og permanent handicap, så jo flere beviser du kan give af disse faktorer, jo højere vil din afvikling teoretisk være.

Discovery fase i en Slip and Fall retssag

når sagen er indgivet i retten, og sagsøgte har besvaret din klage, er det næste trin i retssagen det, der kaldes opdagelse. Opdagelse er en procedure forud for retssagen i en retssag, hvor hver part gennem loven om civil retspleje kan få bevis fra den anden part eller parterne ved hjælp af opdagelsesanordninger såsom en anmodning om svar på forhør, anmodning om fremlæggelse af dokumenter, anmodning om optagelse og deponering. Opdagelse kan fås fra ikke-parter ved hjælp af stævninger.

discovery-processen omfatter slip-og fall-forhør. Forhør er skriftlige spørgsmål, som den ene side stiller den anden for at lære mere om den anden sides sag, position og potentielle styrker og svagheder. Som sådan er der slip og fall forhør til sagsøger, og der er slip og fall forhør til sagsøgte. Både sagsøger og sagsøgte skal derefter svare på hinandens forhør.

nogle eksempler på forhørsspørgsmål kan omfatte, om offeret havde været på medicin inden for 24 timer før ulykken, om offeret bærer briller, og hvad deres vision er, eller hvor ofte undersøger butiksmedarbejdere butikken og ser efter potentielle farer, såsom vand på gulvet. Forhør kan også omfatte økonomiske og medicinske oplysninger, som muligvis ikke er let tilgængelige, hvilket derfor vil påvirke den gennemsnitlige tid for slip-og faldssag .

disse svar på forhørene vil derefter føre til en undersøgelse før retssagen (EBT), eller mere almindeligt kendt som en deponering.. Ved en undersøgelse før retssagen parter vil give svoret vidnesbyrd i form af spørgsmål og svar, der er givet for en domstol reporter. Formålet med undersøgelsen er, at den anden part opdager detaljerne i kravet, der fremsættes.

Pretrial bevægelser og depositioner i Slip and Fall Cases

som diskuteret ovenfor, efter at de skriftlige forhør er afsluttet, er det næste mest almindelige trin at gøre slip and fall deposition ved at afsætte en slip and fall sagsøgere. Under deponeringsopdagelsesfasen får sagsøgte at stille sagsøgeren ethvert spørgsmål, de ønsker, hvilket normalt er baseret på de forhør, som sagsøgeren havde besvaret. Skulle sagen gå til retssag, og sagsøgerens vidnesbyrd adskiller sig fra det vidnesbyrd, der blev leveret under opdagelsesaflejringen, kan sagsøgte derefter anklage sagsøgeren og vise, at de ikke er troværdige, eller at deres vidnesbyrd er inkonsekvent. Ligeledes kan sagsøgeren gøre det samme og anklage sagsøgte, hvis deres vidnesbyrd også er anderledes. Da deponeringer er så vigtige, at de går mod rigsretssag, er det vigtigt, at du taler med en erfaren personskade advokat forud for din deponering. Før din deponering, din advokat kan gennemgå typiske deponeringsspørgsmål for slip-og faldulykker og give dig en personlig slip-og faldaflejringsoversigt, så du ved, hvilke slags spørgsmål forsvarsadvokaten vil nulstille.

Ny York Slip og fald advokater gratis konsultation

efter deponeringerne spørger du måske: “hvor længe efter en deponering afregner sagen?”Igen er hver sag forskellig, men de næste trin involverer normalt flere forhandlinger og derefter pretrial bevægelser. Sagsøgte vil undertiden indgive et forslag om at afvise din slip and fall-sag eller indgive et forslag til kortfattet dom. Begge disse bevægelser involverer teorien om, at hvis man antager, at fakta er sande, har sagsøgerens juridiske teori om sagen intet vand, og derfor skal sagsøgte vinde. Disse pretrial bevægelser involverer ofte meget omhyggeligt udformet juridiske argumenter og så oplevelsen af en effektiv slip and fall advokat vil være påkrævet.

Slip and Fall Settlement Process eller Mediation

et andet trin i slip and fall settlement process er mediation. Mægling er en procedure, hvor parterne diskuterer deres tvister med hjælp fra en uddannet upartisk tredjepart(er), der hjælper dem med at nå frem til en løsning under mægling, begge sider vil være i separate rum, og en uafhængig mægler vil forsøge at arbejde sammen med både sagsøgte og sagsøger for at forsøge at komme med et gensidigt kompromis.

mægling bruges ofte som en sidste udvej i slip and fall settlement tidslinjen. Når du diskuterer tidslinjen, du spørger måske, hvor meget er min slip and fall-sag værd? Hvor meget kan du få i en slip and fall ulykke? Igen, da hvert tilfælde er anderledes, er det svært at angive med nøjagtighed den gennemsnitlige slip og fald afvikling og præcis hvor meget du vil modtage. De faktorer, der skal overvejes, er dine skader og ansvar. Jo bedre dine skader og ansvar, jo højere skal din afvikling være.

Trial in a Slip and Fall Accident

når du har indgivet din slip and fall-retssag, er det næste trin i slip and fall-afviklingsprocessen, at forsikringsselskabet automatisk ansætter en forsvarsadvokat til at forsvare deres position og indgive et svar på din klage. Forsvarsadvokatens job er at forsvare slip and fall-sager. For at gøre det, de vil argumentere imod dit ansvar og dine skader ved at komme med en række argumenter. De kan for eksempel hævde, at den behandling, du modtog, ikke kom fra slip og fald, men at den var allerede eksisterende i naturen. Eller de kan argumentere imod ansvar og argumentere for, hvad der almindeligvis betegnes som det “åbne og indlysende” forsvar, idet det slip og fald, du oplevede, kunne have været undgået, fordi det var så åbent og indlysende.

i de fleste glide-og faldulykker nås der en løsning mellem parterne. Derfor er procentdelen af personskadesager, der går til retssag, mindre almindelig, men det er en mulighed, du skal forberede dig på.

indsamling af dom eller appel efter en Slip and Fall-retssag

når sagen er prøvet, træffer juryen eller dommeren en beslutning om eventuelle skader, du måtte blive tildelt. Hvis du bliver nægtet erstatning, har du 30 dage til at klage. Hvis du appellerer din kulør, vil du tale med en erfaren personskade advokat. Når du beslutter, hvem du skal ansætte, vil du undersøge, hvor mange personskadedomme de har vundet, hvor mange slip-og faldssager de vandt, og hvor meget kompensation for slip-og faldskader de har modtaget for deres klienter.

omvendt, hvis dommeren eller juryen tildeler dig erstatning, afhængigt af hvem sagsøgte er, skal du muligvis gå til retten bare for at indsamle dommen. Hvis du for eksempel modtager erstatning, men sagsøgte ikke har nogen forsikring, skal du muligvis tage sagsøgte tilbage til retten for at kunne indsamle dommen. Du gør dette ved at gå gennem opdagelse for at finde ud af, hvilke aktiver de har og muligvis garnering deres løn. Igen, du bør rådføre sig med en erfaren personskade advokat, hvis du befinder dig i denne situation.

Bonus – Hvad skal man gøre, hvis man glider og falder på arbejde ?

hvis du glider og falder på arbejde, kan du sagsøge? Kan jeg gøre krav på en arbejdsulykke? I modsætning til en ansvarsslip og faldulykke, hvor du skal bevise, at ejendomsejeren, hvor du faldt, er juridisk ansvarlig, hvis du glider og falder på arbejde, du ville derefter være berettiget til arbejdstageres kompensationsydelser i henhold til ny arbejdstageres kompensationslove, og du behøver heller ikke at vise, at din slip og fald var din arbejdsgivers skyld.

Ny York Slip og fald advokater gratis konsultation

ved at skade dig selv på arbejdspladsen, uanset din arbejdsgivers uagtsomhed, ville du have ret til arbejdstageres kompensation. I disse typer af sager, vil du ønsker at tale med en advokat for slip og fald sager, der har specialiseret sig i arbejdstagernes kompensation.

Ofte stillede spørgsmål: Slip and Fall spørgsmål

hvor lang tid tager slip og fall bosættelser?

hver glide-og faldulykke har sit eget unikke sæt fakta og omstændigheder. Hver skade er forskellig, og hvert offers behandling og smerte og lidelse er anderledes. Følgelig beviser de faktorer, der påvirker, hvor lang tid et forlig kan tage, ansvar og skader. Jo større dit ansvar og skader, jo hurtigere bliver din løsning, fordi jo lettere vil det være at bevise din sag.

hvor længe efter en slip and fall kan du sagsøge?

forældelsesfristen, eller den periode, du skal anlægge sag, er tre år fra slip-og falddatoen. Imidlertid, hvis din tiltalte er en regeringsenhed, så er forældelsesfristen et år og 90 dage, og hvor du har 90 dage fra ulykkesdatoen til at give regeringen en meddelelse om krav.

Sådan arkiveres en slip and fall-sag ?

Hvordan til at indgive slip and fall retssag? Når du er blevet såret, vil du straks udfylde en slip and fall incident report, tage billeder af din slip and fall og derefter søge lægehjælp. Når du er færdig med at behandle, vil du gerne indsende et efterspørgselsbrev til forsikringsselskabet. Hvis du ikke er i stand til at afregne, vil du gerne anlægge sag i retten. Det er klart, at du vil gøre dette under ledelse af en erfaren slip and fall advokat.

gør de fleste slip and fall sager afvikle uden for retten?

ja, de fleste slip and fall-sager afvikles uden for retten. Hvis dine skader og ansvar er tilstrækkelige nok, er chancerne for, at forsikringsselskabet ønsker at afregne med dig, større.

hvad er den gennemsnitlige afregning for slip and fall?

da hver ulykke er anderledes, er det svært at sige, at der er en gennemsnitlig afvikling. Igen, jo højere dine skader og større beviser eller fakta, der viser din teori om ansvar, jo bedre bliver forliget.

skal du betale dine medicinske regninger fra en personskadeafvikling?

Ja, generelt er dine medicinske regninger taget ud af din slip og fald afvikling. Du har altid mulighed for ikke at betale dine medicinske regninger eller bare betale de medicinske udbydere en del af regningerne, men det er op til dig, hvordan du bruger din afvikling. Men hvis en medicinsk tilbageholdelsesret er registreret, har du intet andet valg end at adressere tilbageholdelsesretten. En medicinsk pant er en juridisk ret, der hævder, at før nogen penge er spredt, skal denne pant først løses.

hvor lang tid tager det at få en løsning fra en retssag?

hvor lang tid tager slip og fall bosættelser? At få en løsning fra en retssag, og hvor lang tid det tager, afhænger af, hvor godt dit ansvar er, at du kan bevise, og hvor godt dine skader er. Jo større ansvar og skader, jo hurtigere kan du få en løsning.

hvor mange slip and fall sager går til retssag?

de fleste slip-og fall-sager går ikke til retssag og ender med at blive afgjort. At gå til retssag er dyrt og tidskrævende for begge sider, og retssag ses ofte som en sidste udvej.

Hvad kan en Slip and Fall advokat gøre for mig?

erfarne slip and fall advokater forstå slip og fald ulykke bilæggelse proces, loven og tilnærme hvad din sag kan være værd. Med disse oplysninger, de er i stand til at forsvare, forhandle, fremskynde, og hjælpe med at opnå en god slip og fald ulykke afvikling. Når det kommer til at vælge personskade advokater, skal du diskutere din sag med en kompetent og erfaren slip and fall advokat for at diskutere, hvordan du bedst kan forfølge din ulykke.

en kvalificeret slip og fald ulykke advokat fra advokatkontor Yuriy Moshes vil have den ekspertise, viden og erfaring til at gøre dette. Desuden tilbyder de en gratis konsultation. De hjælper ofrene i området, herunder alle dets bydele (Manhattan, Brooklyn, dronninger og Staten Island) samt det nordlige Jersey, Long Island og Upstate NY York.

Posted on

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.