1 og det skete, mens Apollos var i Korinth, at Paulus, efter at have gået gennem de øvre regioner, kom til Efesus og fandt nogle Disciple, 2 og sagde til dem: modtog i Helligånden, da I troede? Og de sagde til ham: Nej, Vi har ikke engang hørt, om der er en Helligånd. 3 Da sagde han: i hvilken dåb blev i Da døbt? De svarede: I Johannes ‘ dåb. 4og Paulus sagde:: Johannes døbte med omvendelsens dåb og fortalte folket at tro på ham, som ville komme efter ham, det vil sige Jesus. 5 da de hørte dette, blev de døbt i den Herres Jesu navn. 6 Og da Paulus lagde Hænderne på dem, kom den Helligånd over dem, og de talte i Tunger og profeterede. 7 der var omkring tolv mænd i alt. 8 Og Paulus gik ind i Synagogen og talte frimodigt i tre måneder og talte og overtalte dem om Guds rige. 9 Men da nogle blev forhærdede og ulydige og talte ondt om vejen for Skaren, forlod Paulus dem og tog disciplene og skændtes dagligt i Tyranneskolen. 10 Dette fortsatte i to år, så alle, der boede i Asien, hørte Herrens ord, både Jøder og Grækere.

Posted on

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.